top of page
Image by Caleb Woods

BURS BAŞVURU ŞARTLARI

MADDİ DESTEK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Derneğimiz tüzüğünde belirtildiği şekilde aşağıda sayın şartları taşıyan öğrencilerimize aylık ödeme şeklinde maddi destek bursu sağlanır;

  • Lise öğrenimini Mersin ili ve ilçelerinde bulunan lise ve dengi eğitim kurumlarında tamamlamış olmak,

  • İstanbul ilinde bulunan yükseköğrenim kurumlarına kayıt yaptırmaya hak kazanmış olmak,

  • Yükseköğrenim kurumuna geçerli bir kayıt yaptırmak.

MANEVİ DESTEK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Derneğimizde burs almaya başlamış ve devam eden tüm öğrencilerimiz manevi destek bursu almaya hak kazanır.

Ayrıntılı Bilgi
Başvuru Şartları: Hoş Geldiniz
bottom of page