Image by Caleb Woods

BURS BAŞVURU ŞARTLARI

MADDİ DESTEK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Derneğimiz tüzüğünde belirtildiği şekilde aşağıda sayın şartları taşıyan öğrencilerimize aylık ödeme şeklinde maddi destek bursu sağlanır;

  • Lise öğrenimini Mersin ili ve ilçelerinde bulunan lise ve dengi eğitim kurumlarında tamamlamış olmak,

  • İstanbul ilinde bulunan yükseköğrenim kurumlarına kayıt yaptırmaya hak kazanmış olmak,

  • Yükseköğrenim kurumuna geçerli bir kayıt yaptırmak.

MANEVİ DESTEK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Derneğimizde burs almaya başlamış ve devam eden tüm öğrencilerimiz manevi destek bursu almaya hak kazanır.

Ayrıntılı Bilgi