top of page
kyk-basvuru-shutter_16_9_1604480510-880x495-1.jpeg

BURS

Burs programı, Mersin merkez ve ilçelerindeki liselerden mezun tüm öğrencilere açıktır. Tüzükte, öğrencilerin bu orta öğrenim kurumlarından mezun olmuş ve bir yüksek öğrenim kurumuna kaydını yaptırmış olmaları önkoşul olarak belirtilmiştir. Başvurular her yıl, ekim ayının ilk yarısında kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgileri içeren başvuru formları önce burs komitesi tarafından değerlendirilmekte, sonra da ilk aşamada seçilen adaylarla yüz yüze görüşülerek bir sıralama yapılmaktadır. Burs komitesi tarafından yapılan seçme işlemi sonunda bir sıralama listesi hazırlanmakta ve öngörülen sayıda aday, bursiyer listesine alınmaktadır. Öğrencilere ekim ayından başlamak üzere dokuz ay sürece burs verilmektedir. Burslar, başarılı olmak koşuluyla bursiyerlerin öğrenimleri boyunca devam etmektedir. Öğrencilerin başarı ve disiplin durumları her öğrenim yılı sonunda okumakta oldukları kurumlardan istenen  belgeler ile izlenmekte, burs komitesi tarafından kabul edilebilecek bir mazeret dışındaki başarısızlık durumlarında burs kesilmektedir.

Mersin Liselileri Derneği’nin amaçlarından biri de üniversite öğrencilerine burs vermek, onların Atatürk ilkelerini benimsemiş, çağdaş bireyler olarak yetişmelerine ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu alanda ilkler arasında yer alan Mersin Liselileri Derneği’nde kuruluşunun hemen ardından 22 öğrenci ile bir burs programı başlatılmıştır. Kısa sürede bursiyer sayısı arttırılmış olup geçen yıllar içinde her yıl ortalama 100-130 üniversite öğrencisine karşılıksız burs verilmiştir. Derneğin mâli kaynağı kişisel bağışlardan oluşmaktadır. Burs bağışçıları arasında, kurulduğundan beri bağış yapanlar olduğu gibi meslek yaşamına atılmış eski bursiyerler de bulunmaktadır. Derneğimiz, bursiyer öğrencilerine maddi destek vermenin yanı sıra ailelerinden uzakta oldukları bir dönemde karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olmak; onların çağdaş, özgüveni olan, iyi birer yurttaş ve birikimli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmanın da önemine inanmaktadır. Bu amaçla geçmiş yıllarda bursların dağıtıldığı aylık yemekli toplantılar düzenlenmiş, bu toplantılarda konularının uzmanları tarafından bazen genel kültür alanında, bazen de çeşitli meslekleri tanıtan söyleşiler yapılmıştır. Bağışçılarımız sayesinde Derneğimiz bursiyerlerimiz için iki kez de Gelibolu Gezisi düzenlemiştir. Şimdilerde burslar banka aracılığıyla dağıtılmakta ve bu çalışmalar çoğu zaman Dernek Merkezimizde yapılmaktadır. Dernek Merkezi haftanın altı günü açık olup cumartesileri öğrenciler için yöresel yemekler hazırlanmaktadır. Öğrencilerimiz kendileri için oluşturulan bu aile ortamında hem hemşerileriyle, hem de Derneği ziyaret eden büyükleriyle kaynaşma imkânı da bulmaktadırlar. Bu da onların sorunlarını dile getirip çözüm bulunmasına yardımcı olmaktadır. Bursiyerlerin kültür açısından beslenmeleri için verilen konferansların yanısıra konser veya tiyatro izlemeleri de sağlanmaktadır. Geçen yıllar içinde iki kez de bursiyerlerden oluşan gruplar tiyatro oyunları hazırlayıp sahnelemişlerdir. Gençlerimize staj yeri bulma, giyim ve ev eşyası temini konularında da yardımcı olunmaktadır. Dernek yöneticilerinin bağışçılar ile elele vererek yaptıkları çalışmalar gençler için de örnek oluşturmakta, bir anlamda bu noktada da onlara sivil toplum kuruluşlarının önemi ile ilgili bir eğitim verilmiş olmaktadır. Bu bağlamda, artık bir meslek sahibi olmuş eski bursiyerler Derneğe üye olmaya ve yönetim kurullarında görev almaya başlamışlardır.

Burs: Hoş Geldiniz
bottom of page